Ventilation i bostäder

Växjö ventilation jobbar inom hela spannet då det gäller bostadsventilation. Service, underhåll och nyinstallation.

Anlita oss för ert projekt

Vi har bred erfarenhet och kan hjälpa er med det mesta inom ventilation.

FÅ EN OFFERT

Vi svarar er per mail eller telefon

VANLIGA VENTILATIONSSYSTEM I VILLOR

SJÄLVDRAG

Självdragsventilation bygger på naturlagarna. Här konstrueras huset på ett sådant sätt att luft automatiskt ska ventileras genom huset. Vid självdragsventilation försvinner varm luft ut genom luftkanaler, genom principen att varm luft stiger. Detta skapar undertryck i huset och luft tar sig då in genom otätheter i huset, exempelvis runt fönster.

Självdragsventilationen fungerar bäst på vintern, då temperaturskillnaderna är större. Det är också på vintern den behövs som mest. Självdragsventilation fungerar också bättre i hus med flera våningar.

Vid förändringar i huset, som ökad isolering eller en ny värmekälla kan självdragsventilationen påverkas negativt. Även innan specifika luftkanaler började användas, utnyttjade man samma principer och ofta benämns även denna ventilation som självdragsventilation.

UPPLEVDA PROBLEM

  • Känns som dålig luft inne
  • Fuktpåslag vid duschning

FRÅNLUFTSSYSTEM

Fläktstyrd frånluft, som brukar kallas F-system, är precis som namnet säger. Luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar, från köket, toaletter/badrum samt från tvättstugan.

FTX

Ett FTX-system är ett komplett system för attåtervinnavärme med hjälp av frånluften i ett hus. I ett FTX-system sker hela luftutbytet på ovansidan av huset, både till- och frånluften. Tilluften går via ventiler till vanliga rum där vi vistas mer än tillfälligt såsom sovrum och vardagsrum, frånluften sugs ut genom våtutrymmen såsom tvättstuga och badrum samt från köket. Den luft som tas in till huset värms upp via en värmeväxlare med hjälp av energin från frånluften. Det ger bra komfort i huset, luft som kommer in är uppvärmd och inte kall som vid till exempel en frånluftsventilation eller vid självdrag.