OVK Besiktning – vad är det?

OVK Besiktning står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och innebär att samtliga [...]