Varför gör man injustering av luftflöden?

För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en [...]