Loading...
FAQ2018-01-31T13:35:33+01:00

Vanliga frågor FAQ

Här samlar vi lite vanliga frågor vi får samt information som vi vill dela med oss av. Du kan även skicka in din egen fråga.

Ställ en egen fråga här
Måste jag byta luftfilter?2018-01-09T15:29:18+01:00

Vi får ofta frågan “Måste jag byta luftfilter, luften passerar ju genom filtret även efter ett eller två år?”

Luftfilter i ventilationsaggregat ska för bästa filtreringsförmåga och inneklimat bytas kontinuerligt för att undvika att den påväxt som alltid pågår i filterna ska hindras från att blåsas in i bostaden/lokalen. Dessutom reduceras filtreringsgraden kraftigt efter bara ett år och filtret börjar släppa igenom partiklar som vi inte vill ha in i vår inomhusmiljö. Om man frångår att byta filter får man ett sämre inomhusklimat och ett aggregat som behöver mer underhåll i framtiden. Om man har för långt bytesintervall riskerar man en stigande uppvärmningskostnad som följd av att återvinningsgraden i värmeväxlaren sänks kraftigt vilket i sin tur leder till att tillskottsvärmen (elvärme) oftare aktiveras med en onormalt hög elfaktura som följd.

Med andra ord är ett filterbyte en billig och sund investering!

Hur ofta behöver man byta luftfilter?2018-01-09T15:27:09+01:00

Hur ofta ett luftfilter ska bytas ut är beroende på omgivningen. I bostäder rekommenderar vi ett bytesintervall på minst ett år för att försäkra att inneklimatet inte försämras. I lokaler med hög användningsgrad (utbildningslokaler, kontorslokaler, industrier, offentliga lokaler) rekommenderas två byten per år, dock beroende på omgivningens smutsighetsgrad kan det behövas ännu tätare byten.

Varför får man dålig inomhus luft?2018-01-09T09:55:59+01:00

Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som inte sköts som de ska. Intresset för att serva tekniska installationer hemma är ofta lågt, vilket går ut över både funktionen och livslängden på systemen.

Nedan ser vi ett köksfilter som ingår i vår kontroll/service. Många bostadsbränder och brandutryckningar orsakas av att strålvärmen från spisen har antänt fettet i köksfläktens filter. Regelbunden rengöring och byte av filter kan förhindra detta.

Varför gör man injustering av luftflöden?2018-01-09T09:44:50+01:00

För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en väl genomförd injustering. Då minskar man också energiåtgång och ventilationsbuller.  En riktigt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.- OVK.

OVK Besiktning – vad är det?2018-01-09T09:23:41+01:00

OVK Besiktning står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och innebär att samtliga byggnaders ventilation skall kontrolleras regelbundet, enligt lagen.
Det är byggnadens ägares skyldighet att utföra kontrollen med jämna mellanrum. En certifierad funktionskontrollant ska anlitas och sedan föra ett protokoll över resultaten

Intervall mellan OVK besiktning

  • Skolor och vårdcentraler etc besiktas vart tredje år oavsett typ av fläktsystem.
  • För flerbostadshus, kontor och liknande vart 3 år, men gäller då fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda, en s.k. FT-ventilation, eller en s.k. FTX-ventilation = en FT-ventilation med värmeåtervinning.
  • För kategorin ovan men med S-(självdragsventilation), F-(frånluftsflödena är fläktstyrd) eller FX-ventilation F-(ventilation med värmeåtervinning) gäller intervallet 6 år
  • Vid en och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation behövs besiktning endast göras vid nybyggnad eller nyinstallation.

Besiktningsmannens protokoll med olika behörighet

Det finns två behörighetsnivåer, Normal och Kvalificerad.  En person med behörighet N får utföra OVK i byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation. Personer med behörighet K får utföra OVK i alla sorters ventilationssystem.

Vad är en OVK besiktnings pris?

Priset varierar beroende på vad som skall besiktigas.

Till toppen