För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en väl genomförd injustering. Då minskar man också energiåtgång och ventilationsbuller.  En riktigt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.- OVK.