OVK Besiktning står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och innebär att samtliga byggnaders ventilation skall kontrolleras regelbundet, enligt lagen.
Det är byggnadens ägares skyldighet att utföra kontrollen med jämna mellanrum. En certifierad funktionskontrollant ska anlitas och sedan föra ett protokoll över resultaten

Intervall mellan OVK besiktning

  • Skolor och vårdcentraler etc besiktas vart tredje år oavsett typ av fläktsystem.
  • För flerbostadshus, kontor och liknande vart 3 år, men gäller då fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda, en s.k. FT-ventilation, eller en s.k. FTX-ventilation = en FT-ventilation med värmeåtervinning.
  • För kategorin ovan men med S-(självdragsventilation), F-(frånluftsflödena är fläktstyrd) eller FX-ventilation F-(ventilation med värmeåtervinning) gäller intervallet 6 år
  • Vid en och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation behövs besiktning endast göras vid nybyggnad eller nyinstallation.

Besiktningsmannens protokoll med olika behörighet

Det finns två behörighetsnivåer, Normal och Kvalificerad.  En person med behörighet N får utföra OVK i byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation. Personer med behörighet K får utföra OVK i alla sorters ventilationssystem.

Vad är en OVK besiktnings pris?

Priset varierar beroende på vad som skall besiktigas.