Vi får ofta frågan “Måste jag byta luftfilter, luften passerar ju genom filtret även efter ett eller två år?”

Luftfilter i ventilationsaggregat ska för bästa filtreringsförmåga och inneklimat bytas kontinuerligt för att undvika att den påväxt som alltid pågår i filterna ska hindras från att blåsas in i bostaden/lokalen. Dessutom reduceras filtreringsgraden kraftigt efter bara ett år och filtret börjar släppa igenom partiklar som vi inte vill ha in i vår inomhusmiljö. Om man frångår att byta filter får man ett sämre inomhusklimat och ett aggregat som behöver mer underhåll i framtiden. Om man har för långt bytesintervall riskerar man en stigande uppvärmningskostnad som följd av att återvinningsgraden i värmeväxlaren sänks kraftigt vilket i sin tur leder till att tillskottsvärmen (elvärme) oftare aktiveras med en onormalt hög elfaktura som följd.

Med andra ord är ett filterbyte en billig och sund investering!