Hur ofta ett luftfilter ska bytas ut är beroende på omgivningen. I bostäder rekommenderar vi ett bytesintervall på minst ett år för att försäkra att inneklimatet inte försämras. I lokaler med hög användningsgrad (utbildningslokaler, kontorslokaler, industrier, offentliga lokaler) rekommenderas två byten per år, dock beroende på omgivningens smutsighetsgrad kan det behövas ännu tätare byten.